Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi HK2 19-20 lớp 18HCB và 19HCB cập nhật phòng thi

10-09-2020 15:43

Thông báo

SV lớp 18HCB và 19HCB xem lịch thi cuối kỳ cập nhật phòng thi trong file đính kèm.


GVK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 LichThi-CK-HK2-1920-HCDH-18HCB-1.pdf Document 198 KB
2 LichThi-CK-HK2-1920-HCDH-19HCB-1.pdf Document 179,19 KB

Các tin liên quan