Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu Lý thuyết và thực hành lớp 20HCB1 và 20HCB2 HK1

25-11-2020 15:34

Thông báo

Sinh viên lớp 20HCB1 và 20HCB2 xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành HK1 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QÐ-HINH-THUC-TH-2-HCDH.pdf Document 85,89 KB
2 TKB-20HCB1-2-HK1.xlsx Document 12,05 KB
3 TKB-thuc-hanh-lop-20BCB1-HK1-cap-nhat.pdf Document 295,13 KB
4 TKB-thuc-hanh-lop-20BCB2-HK1.pdf Document 292,08 KB

Các tin liên quan