Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu Lý thuyết và Thực hành lớp 19HCB-HK3

23-10-2020 16:24

Thông báo

Sinh viên lớp 19HCB xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành HK3 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-19HCB-HK3.pdf Document 262,01 KB
2 TKB-thuc-hanh-19HCB-HK3.pdf Document 323,3 KB

Các tin liên quan