Thông báo hệ chính quy

[CQ] Học bù lớp Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao lớp 17_11 và 17_12

29-07-2020 02:21

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang học lớp Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_11 và 17_12 (GVLT: Thầy Tuấn Nguyên Hoài Đức) lịch học bù như sau:

  • Lớp Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_11học bù vào ngày 6/8/2020, thứ 5 (tiết 4-6), phòng B42.

  • Lớp Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_12: học bù vào ngày 4/8/2020, thứ 3 (tiết 4-6), phòng F303.

Các bạn chú ý đi học đúng giờ đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT Các tin liên quan