Thông báo hệ chính quy

[CQ] Điểm Đồ án tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 bảo vệ ngày 28/7/2020

29-07-2020 09:51

THÔNG BÁO

Đã có điểm Đồ án tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 bảo vệ ngày 28/7/2020 trên Hệ thống quản lý sinh viên.

Các bạn sinh viên đăng nhập Website Khoa để xem điểm, chọn mục : Sinh viên » Xem điểm học phần »  HK2 2019-2020 » Xem kết quả.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan