Thông báo hệ chính quy

Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-TTTN-ĐATN K2016 đợt 2

24-07-2020 06:01

THÔNG BÁO

Thân mời các bạn sinh viên các khoá quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 (thời gian và địa điểm trong file đính kèm)


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2016-dot-2.pdf Document 521,2 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-2.pdf Document 572,09 KB

Các tin liên quan