Thông báo sau đại học

Thông báo về việc xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2020 - đợt 1

06-05-2020 04:26

THÔNG BÁO

(Về việc xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1)

Trường Đại học Khoa Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 - đợt 1 như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 30/5/2020.

2. Thời gian phỏng vấn chuyên môn: Tất cả các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển phải tham dự phỏng vấn trình độ chuyên môn. Lịch phỏng vấn sẽ có sau ngày 03/6/2020 tại website của Phòng Đào tạo sau đại học.

3. Kết quả xét tuyển: kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo sau ngày 13/6/2020 tại website của Phòng Đào tạo sau đại học (https://sdh.hcmus.edu.vn/)  

4. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh

Chi tiết về việc xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2020 - đợt 1 các bạn vui lòng xem tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/05/05/thong-bao-ve-viec-xet-tuyen-trinh-do-thac-si-nam-2020-dot-1/  

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan