Thông báo sau đại học

Thay đổi thời gian Seminar trước bảo vệ dành cho học viên đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2020

24-03-2020 11:00

THÔNG BÁO

Các bạn học viên đã nộp đơn đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2020 sẽ dời lịch Seminar trước bảo vệ  từ ngày 6/4-11/4/2020

----------
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan