Thông báo sau đại học

Thông tin buổi hội thảo trực tuyến “Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa CNTT” (9:00, Thứ 7, ngày 2/5/2020)

01-05-2020 01:52

THÔNG BÁO

Thông tin buổi hội thảo trực tuyến “Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa CNTT”:

Topic: Khoa CNTT - Giới thiệu các chương trình Sau Đại học

Time: May 2, 2020 09:00 AM Asia/Ho_Chi_Minh

Join Zoom Meeting
https://fithcmus.zoom.us/j/97925926561?pwd=N01JWHp5UzVITXZCaFdXMDVySVIwZz09

Meeting ID: 979 2592 6561

Password: 057151

Các bạn cũng có thể đặt câu hỏi trước 23h00, ngày 1/5/2020 tại link: https://bitly.com.vn/1qTvD

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan