Thông báo sau đại học

V/v dạy-học trực tuyến các môn Học phần 1 lớp Cao học Khoá 29/2019 từ 6/4/2020

03-04-2020 01:31

THÔNG BÁO

(V/v dạy-học trực tuyến các môn Học phần 1 lớp Cao học Khoá 29/2019 từ 6/4/2020)


Trước tình hình của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang ngày càng diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn cho người học cũng như tiến độ học tập và tốt nghiệp của học viên, Trường đã quyết định triển khai các môn trong Học phần 1 Khoá 29/2019 theo hình thức dạy-học trực tuyến.

Hình thức dạy-học trực tuyến của Học phần 1 sẽ được áp dụng từ tuần 6/4/2020 đến khi Nhà trường có quyết định chính thức cho học viên quay trở lại học trực tiếp. 

Các buổi dạy-học trực tuyến sẽ được sẽ tổ chức theo thời khóa biểu trước đây. Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến, đại diện lớp có thể gửi email đến các Giảng viên xin thông tin về lớp học trực tuyến.

Nếu có các vấn đề gì cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ email Giáo vụ để được giải đáp.

Chúc các bạn luôn học tốt và nhiều sức khoẻ.

Trân trọng, 

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan