Thông báo sau đại học

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020 đợt 1

15-04-2020 03:19

THÔNG BÁO

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020- đợt 1 sẽ chuyển sang tháng 06/2020.  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020 - đợt 1 như sau:

1. Thời gian phát và nhận hồ sơ: từ ngày 16/3/2020 đến 29/5/2020 (giờ hành chính).

2. Nhận giấy báo dự thi:

Thí sinh nhận giấy báo dự thi trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 16/6/2020 – 26/6/2020 (giờ hành chính) hoặc từ 6g30 – 7g00, ngày 27/6/2020. Phòng Sau đại học không gửi giấy báo thi qua bưu điện đến Ứng viên.

3. Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ: 27/06/2020 và 28/06/2020.

4. Lịch phỏng vấn xét tuyển Tiến sĩ:

  • Tùy theo ngành đăng ký dự tuyển, Ứng viên sẽ tham dự 1 buổi phỏng vấn chuyên môn trong thời gian từ ngày 27/06/2020 – 04/07/2020.
  • Ứng viên xem cụ thể ngày phỏng vấn trong giấy báo dự thi hoặc tại: https://sdh.hcmus.edu.vn  sau ngày 16/6/2020.

5. Kết quả thi tuyển: Dự kiến sau ngày 30/7/2020 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn

6. Khai giảng khóa học: Thí sinh trúng tuyển kỳ thi năm 2020 - đợt 1 bắt đầu nhập học vào tháng 12/2020.

7. Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 (cập nhật ngày 06/3/2020): https://sdh.hcmus.edu.vn/…/thong-bao-chieu-sinh-cac-lop-on…/

8. Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (cập nhật ngày 20/02/2020): https://sdh.hcmus.edu.vn/…/de-cuong-on-tap-tuyen-sinh-cao-…/


Chi tiết thông báo:
---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT


Các tin liên quan