Thông báo sau đại học

Thông báo khảo sát học viên sau đại học các thông tin liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

03-03-2020 10:33

THÔNG BÁO

Thực hiện theo chỉ đạo của Nhà trường về việc thu thập thông tin dịch tễ học liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị anh chị học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện khai thông tin dịch tễ học theo link: https://forms.gle/Q13gQoivrGicaqCz9

Anh chị học viên vui lòng gửi thông tin phản hồi trước ngày 05/3/2020.

Nếu các anh chị đã làm khảo sát qua email, thì không thực hiện lại khảo sát này.

Trân trọng.
----------
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan