Thông báo sau đại học

V/v tạm hoãn bảo vệ cao học đợt tháng 4/2020

07-04-2020 05:50

THÔNG BÁO

Vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên đợt bảo vệ tháng 4/2020 sẽ tạm hoãn.

Giáo vụ sẽ thông báo trên website và email cho các bạn học viên khi có lịch bảo vệ chính thức.

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan