Thông báo sau đại học

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành KHMT và HTTT năm 2020 - đợt 1 (đợt tháng 5/2020)

26-02-2020 11:04

THÔNG BÁO

(V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính và Hệ thống thông tin năm 2020 - đợt 1)


Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 02/03/2020 đến 16g00 ngày 24/04/2020 tại phòng Sau đại học (phòng B08).

Ngày thi: 16/05/2020 và 17/05/2020

Kết quả thi: dự kiến sau ngày 30/06/2020

Dự kiến chỉ tiêu: 

- Ngành Khoa học Máy tính: 40

- Ngành Hệ thống Thông tin : 25

1/ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 1 (đợt tháng 5/2020):
https://sdh.hcmus.edu.vn/…/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tr…/

2/ Chi tiết chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1059

3/ Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn Cơ bản và Cơ sở (học viên có thể đăng ký ghi danh các lớp ôn tập tại Phòng Đào tạo Sau đại học hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn):
https://sdh.hcmus.edu.vn/…/thong-bao-chieu-sinh-lop-on-tap…/

4/ Đề cương ôn tập các môn Cơ bản và Cơ sở (cập nhật mới nhất ngày 20/02/2020)
https://sdh.hcmus.edu.vn/…/de-cuong-on-tap-tuyen-sinh-cao-…/


Trân trọng,
----------
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan