Thông báo sau đại học

Thông báo v/v chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 04/2020

20-02-2020 10:23

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 04/2020)


Kính gửi các anh chị học viên Cao học chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 04/2020 một số thông tin cần lưu ý như sau:


1. Đăng ký thông tin bảo vệ (bắt buộc) tại:  https://goo.gl/forms/l7qlT1KHXGgmKpx13.         

• Nộp 01 đơn đề nghị bảo vệ luận văn có chữ ký của GV hướng dẫn và 01 quyển luận văn tại Văn Phòng Khoa CNTT (I 53) vào thứ hai (ngày 16/03/2020)

 

•  Lưu ý: mẫu đơn các anh chị học viên giữ lại bản chính, chỉ cần nộp bản photo. Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.


2. Đối với các anh chị học bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào đợt này, nếu chưa có các bản sao chứng chỉ tiếng Anh có thể bổ sung khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Học viên có thể liên hệ phòng Sau Đại học để biết thời gian nộp cụ thể.

 

3. Từ ngày 17/03-22/03/2020: học viên Seminar luận văn theo lịch sắp xếp của Bộ môn. Học viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để nắm thông tin thời gian Seminar. Sau buổi Seminar ngày 22/03/2020, học viên sẽ liên hệ trực tiếp Giáo viên hướng dẫn để biết kết quả.

 

4. Từ ngày 01/04 – 03/04/2010: các học viên được Bộ môn cho phép bảo vệ, sẽ nộp hồ sơ bảo vệ và nộp 05 quyển luận văn bìa mềm tại phòng Sau Đại Học (phòng B.08). Mặt sau của các quyển luận văn, các anh chị vui lòng ghi địa chỉ email và số điện thoại liên lạc.

 

Mẫu đơn các anh chị download tại: https://sdh.hcmus.edu.vn/2018/06/12/cac-bieu-mau-danh-cho-cao-hoc/

 

5. Ngày 06/04-10/04/2020: dự kiến các học viên nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ (sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên).

 

6. Ngày 10/04-22/04/2020: các học viên bảo vệ luận văn sẽ liên hệ và gặp Giáo viên phản biện.

 

7. Ngày 24/04-29/04/2020: dự kiến bảo vệ luận văn (sẽ có thông báo cụ thể).

 

Mong các anh/chị học viên Cao học thực hiện đúng quy trình và thời gian hướng dẫn.

 

Trân trọng,

 

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan