Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo các lớp khoá 2019 bắt đầu học trực tuyến từ 20/4/2020

19-04-2020 07:20

THÔNG BÁO

Sinh viên Khoá 2019 chương trình Chính quy và Cử nhân Tài năng khoa CNTT sẽ bắt đầu học trực tuyến từ tuần 20/4/2020.

Các bạn truy cập hệ thống Moodle (https://courses.fit.hcmus.edu.vnđể xem thông tin lớp học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan