Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thứ tự bảo vệ, danh sách giáo viên phản biện, thời gian, địa điểm bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2016 (đợt 1)

18-03-2020 03:17

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 1)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện, thời gian, địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 (đợt 1) trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2016-dot-1.pdf Document 451,62 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-1.pdf Document 474,3 KB

Các tin liên quan