Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi thành viên Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông Khoá 2016 đợt 1 bảo vệ ngày 4/4/2020

23-03-2020 07:47

THÔNG BÁO

Các bạn SV bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 1 của Hội đồng mạng máy tính và viễn thông bảo vệ ngày 4/4/2020 xem thay đổi thành viên Hội đồng trong file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ gấp với GVPB qua email trước ngày ra bảo vệ  từ ngày ra thông báo.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan-MMT-K2016-dot-1.pdf Document 353,69 KB

Các tin liên quan