Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông tin buổi bảo vệ trực tuyến KLTN của HĐ Mạng máy tính và viễn thông Khoá 2016-đợt 1 (9g00 ngày 4/4/2020)

01-04-2020 01:31

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông Khoá 2016 - đợt 1 sẽ bảo vệ trực tuyến trên Zoom với các thông tin như sau:

Thời gian: 9g00, thứ 7 ngày 4/4/2020

Topic: Thanh Lê Giang Giang's Zoom Meeting
Time: Apr 4, 2020 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://fithcmus.zoom.us/j/5099671737

Meeting ID: 509 967 1737


BP. GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan