Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi hình thức bảo vệ Hội đồng Công nghệ tri thức-Thị giác máy tính, Hệ thống thông tin và Mạng máy tính- viễn thông Khoá 2016 đợt 1

27-03-2020 11:51

THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, các bạn sinh viên đã đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 1 của các Hội đồng Công nghệ tri thức - Thị giác máy tính, Hệ thống thông tin và Mạng máy tính - viễn thông sẽ chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến  theo như thời gian đã thông báo trước đó.

Link trực tuyến Giáo vụ sẽ sớm cập nhật đến các bạn.

Lưu ý:

  • Các bạn bảo vệ trực tuyến tại nhà, không cần lên trường.
  • Không cần đóng 200.000đ/Hội đồng như hướng dẫn trước đó. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan