Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016, đợt 1

16-03-2020 04:41

THÔNG BÁO

(Hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016, đợt 1 )

Các bạn SV đã gửi email đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp- Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016, đợt 1 chú ý:

1. Xem file hướng dẫn bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN (đính kèm bên dưới)

2. Nộp bản mềm trước bảo vệ trước ngày 23/03/2020 qua các địa chỉ email dưới đây:

  • Bộ môn Công nghệ tri thức và Thị giác máy tính: BP. Giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Bộ môn Hệ thống thông tin: Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam: lnhnam@fit.hcmus.edu.vn 
  • Bộ môn Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn (xem file SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020) 
  • Bộ môn Mạng máy tính và viễn thông: Thầy Trần Trung Dũng: ttdung@fit.hcmus.edu.vn  

Các bạn lưu ý:

- Xem kỹ hướng dẫn, nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ, các bạn liên hệ gấp Bộ phận Trợ lý sinh viên hoặc Giáo vụ để được giải đáp.

- Nộp bản mềm đúng thời gian quy định và bắt buộc sử dụng email sinh viên khi nộp.

- Sau buổi bảo vệ, nộp lại đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN cho Thư ký Hội đồng.

- Trong suốt quá trình bảo vệ, các bạn chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn (mang khẩu trang, sát khuẩn tay,...) 


Trân trọng,

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Huong-dan-BVDATN.pdf Document 999,48 KB
2 Huong-dan-BVKLTN.pdf Document 989,03 KB
3 SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020.pdf Document 76,06 KB

Các tin liên quan