Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông tin buổi bảo vệ trực tuyến KLTN/ĐATN Hội đồng Công nghệ tri thức-Thị giác máy tính và Hệ thống thông tin khoá 2016 đợt 1 (ngày 1/4/2020)

27-03-2020 03:50

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Hội đồng Công nghệ tri thức-Thị giác máy tính Hệ thống thông tin Khoá 2016 - đợt 1 sẽ bảo vệ trực tuyến qua công cụ Zoom với các thông tin như sau:

1. Hội đồng Công nghệ tri thức và Thị giác máy tính (KLTN):
Thời gian: 10g00, thứ tư ngày 1/4/2020 
https://fithcmus.zoom.us/j/4852820349
Meeting ID: 485 282 0349  

 2. Hội đồng Hệ thống thông tin (KLTN + ĐATN):
Thời gian: 13h30, thứ tư ngày 1/4/2020
Topic: HTTT LV-DA's Zoom Meeting
https://fithcmus.zoom.us/j/734791022
Meeting ID: 734 791 022

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan