Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo học trực tuyến môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - lớp17SHH, HK2 NH1920

08-04-2020 12:22

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đã đăng ký môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (BAA00003) lớp 17SHH, Thứ 5 (tiết 1-3) truy cập Moodle Trường bằng email sinh viên để xem thông tin lớp học trực tuyến.

Lớp sẽ bắt đầu học từ tuần này (tuần 6/4/2020).

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan