Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời gian bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 1

16-03-2020 04:40

THÔNG BÁO

(Thời gian bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 1)

Các bạn SV xem thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 (đợt 1) trong file đính kèm. Khi có phòng Giáo vụ sẽ thông báo đến các bạn.

Lưu ý: Sinh viên cần liên hệ gấp với GVPB trước bảo vệ.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2016-dot-1.pdf Document 450,97 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-1.pdf Document 474,27 KB

Các tin liên quan