Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi quy trình nộp đề cương đối với các đề tài KLTN-TTTN-DATN Khoá 2016 Đợt 2 (tháng 7/2020)

21-02-2020 09:45

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi quy trình nộp đề cương đối với các đề tài KLTN-TTTN-DATN Khoá2016 Đợt 2)

Theo kế hoạch các mốc thời gian Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 - Đợt 2, ngày 19/02/2020 vừa qua là hạn cuối nộp bản in đề cương các đề tài đang thực hiện.

Tuy nhiên, do tình hình thực tế sinh viên đang nghỉ đến hết tháng 02/2020, nên việc nộp đề cương sẽ được tiến hành với quy trình thay thế như sau:
 1. Sinh viên chuẩn bị đề cương (xem hướng dẫn file đính kèm) và gửi GVHD xem xét, đánh giá trong thời gian 21/02/2020 - 28/02/2020
 2. Trong thời gian trên, nhóm SV nào chốt được đề cương bản cuối cùng với GVHD sẽ gửi mail bản đề cương đó cho GVHD, cc cho BP.Giáo vụ trong ngày 02/03/2020. 
  • Tiêu đề email và tên file: TênLoạiHPTN_D2_K16_TênVTGVHD_MSSVĐạiDiện.pdf
   Trong đó:
   TênLoạiHPTN: KLTN hoặc TTTN hoặc ĐATN
   TênVTGVHD: tên viết tắt của GVHD, nếu có 2 GVHD thì ghi đủ cả 2 (VD: Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn B --> NVAn_NVB)
   MSSVĐạiDiện: mã số sinh viên của sinh viên đại diện nộp file
 3. GVHD sẽ xác nhận đề cương đó qua email của sinh viên gửi để BP Giáo vụ được biết từ ngày 03/03-04/03/2020
 4. Đại diện nhóm sinh viên nộp file đề cương được xác nhận qua email của Gíao vụ lên Moodle bằng cách đăng nhập vào https://courses.fit.hcmus.edu.vn/, enroll và lớp KLTN/ ĐATN/ TTTN đợt 2 - 16CQ, upload file đề cương theo cách đặt tên như hướng dẫn . Hạn cuối là ngày 05/03/2020.
 5. Khi chính thức đi học lại, ở tuần đầu tiên, các nhóm sinh viên sẽ nộp bản in đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD cho BP. Giáo vụ (Việc này sẽ có thông báo trên web Khoa khi có thông tin chính thức).

Các bạn lưu ý: BP. Giáo vụ chỉ ghi nhận các đề cương khi gửi  đầy đủ thông tin, đúng yêu cầu tiêu đề email, đúng tên file nộp qua Moodle và có GVHD xác nhận qua email. 


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Mau-De-cuong-De-tai-tot-nghiep_2019.pdf Document 474,43 KB

Các tin liên quan