Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 1

13-03-2020 10:15

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016 đợt 1)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016 (đợt 1) trong file đính kèm.

SV lưu ý: phải liên hệ với Giáo viên phản biện (qua email) để xin giờ hẹn phản biện trước thời gian ra bảo vệ.

Thời gian bảo vệ: (dự kiến) từ tuần cuối tháng 3 đến tuần đầu tháng 4/2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2016-dot-1.pdf Document 441,24 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-1.pdf Document 463,64 KB

Các tin liên quan