Thông báo hệ chính quy

[CQ] v/v nộp đơn bảo vệ/ huỷ bảo vệ/ hoãn bảo vệ KLTN/ĐATN/TTTN khoá 2016 đợt 1 (tháng 3/2020)

21-02-2020 09:43

THÔNG BÁO

(V/v nộp đơn bảo vệ/ huỷ bảo vệ/ hoãn bảo vệ KLTN/ ĐATN/ TTTN khoá 2016 đợt 1 (tháng 3/2020))

Các bạn sinh viên Khoá 2016 đã đăng ký bảo vệ/ hoãn bảo vệ/ huỷ bảo vệ  Khoá luận tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2020) tạm thời chưa nộp đơn tại Văn phòng Khoa I53 vào ngày 24/2/2020.

Thông báo chính thức về thời gian nộp đơn, Giáo vụ sẽ sớm cập nhật đến các bạn.

Các bạn vui lòng theo dõi thông báo thường xuyên để thực hiện.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan