Thông báo hệ chính quy

[CQ] v/v nộp đề cương đề tài tốt nghiệp khoá 2016 đợt 2 (tháng 7/2020)

19-02-2020 08:44

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Khoá 2016 đã đăng ký thực hiện Khoá luận tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp đợt 2 (tháng 7/2020) tạm thời chưa nộp đề cương đề tài tốt nghiệp vào ngày 19/2/2020.

Thông báo chính thức về thời gian và cách thức nộp đề cương đề tài tốt nghiệp, Giáo vụ sẽ sớm cập nhật đến các bạn.

Các bạn vui lòng theo dõi thông báo thường xuyên để thực hiện.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan