Thông báo hệ chính quy

Thông báo về việc đăng ký tuyển bổ sung vào lớp cử nhân tài năng khóa 2019 và 2019 (đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020)

18-02-2020 04:59

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tuyển bổ sung vào lớp cử nhân tài năng khóa 2019 và 2019 (đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020))Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có thành tích và kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu có thể tham gia lớp Cử nhân Tài năng, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ xem xét nguyện vọng đăng ký xin tuyển bổ sung sinh viên vào lớp Cử nhân Tài năng khóa 2018 và 2019. 

 

Để được xét tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng, sinh viên cần đạt được điểm trung bình học tập (tính từ học kỳ 1 năm thứ nhất đến hết học kỳ gần đây nhất) tối thiểu là 8.0 và không nợ bất kỳ môn học bắt buộc nào.


Những trường hợp sinh viên có điểm trung bình học tập từ 7.5 đến dưới 8.0 và có thành tích đặc biệt xuất sắc về học thuật sẽ được Nhà Trường và Khoa xem xét cụ thể riêng.

 

Sinh viên cần điền vào đơn (trực tuyến)  đăng ký xét bổ sung vào lớp Cử nhân tài năng: https://forms.gle/4QfhVyskwZLeXin59


Sau khi được xét tuyển bổ sung chính thức vào lớp, sinh viên sẽ được yêu cầu nộp đơn (bản in theo mẫu sau: https://drive.google.com/file/d/1K_bDdjc7G6ARZv0oO4cKORlXCzUCfTbh/view?usp=sharing)

 

Thời gian nộp đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 / 02 /2020.

 

Quá trình xét đơn đăng ký tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng chỉ chính thức bắt đầu từ sau khi sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa Công  nghệ Thông tin.

 

Sinh viên cần lưu ý là việc sinh viên đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ được xét duyệt chấp thuận tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng. 

 

Kết quả xét duyệt tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng sẽ được Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo và Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Thông Tin xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên kết quả học tập và thành tích của sinh viên cũng như quy mô và số lượng sinh viên thuộc lớp Cử nhân Tài năng của mỗi khóa.

 

Sinh viên cần lưu ý là nếu được xét duyệt tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng, sinh viên cần hoàn thành các môn học bắt buộc riêng dành cho sinh viên lớp Cử nhân Tài năng mà mình chưa học (nếu có). 

 

Trong thời gian từ sau khi nộp đơn tại Văn phòng Khoa (bản in) cho đến khi có kết quả xét duyệt về việc tuyển bổ sung, sinh viên vẫn đăng ký học phần, học tập và sinh hoạt theo lớp chính quy của mình.

 

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ: giaovu_cntn@fit.hcmus.edu.vn.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Don-DKBoSung-CNTN.docx Document 351,93 KB

Các tin liên quan