Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV đăng ký bảo vệ/hoãn bảo vệ/ hủy bảo vệ KLTN/DATN/TTTN đợt 1 (tháng 3/2020)

17-02-2020 10:44

THÔNG BÁO

Các bạn xem danh sách sinh viên bảo vệ/hoãn bảo vệ/ hủy bảo vệ trong file đính kèm.

Các bạn chú ý kiểm tra kỹ các thông tin, nếu có sai sót vui lòng liên hệ với giáo vụ qua email gấp để giáo vụ kịp thời chỉnh sửa.

 

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_baove_KL_K2016_ĐỢT_1_03_20.pdf Document 510,01 KB

Các tin liên quan