ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Công nghệ chuỗi khối (HP5 lớp cao học K31/2021) ngày 17/12/2022

13-12-2022 09:15

THÔNG BÁO

Lớp Công nghệ chuỗi khối (GV: PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc), lịch học thứ 7 (8g00) sẽ tạm nghỉ 1 buổi ngày 17/12/2022 do GV bận công tác.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh