ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
GIỚI THIỆU CHUNG SĐH
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN TP.HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Điện thoại: (028) 3835 4266 (Ext: 4000)