ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
GIỚI THIỆU CHUNG SĐH

Trong nền công nghiệp hóa hiện nay, công nghệ luôn được cập nhật từng ngày, thậm chí từng giờ. Do đó, việc đào tạo các nghiên cứu viên và đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao là điều kiện cần thiết đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và lâu dài khoa học, kỹ thuật, và nền kinh tế. Góp phần thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ về đào tạo khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTT. Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan.

Xem giới thiệu chung các chương trình SĐH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Chương trình thạc sĩ
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Chương trình thạc sĩ
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Trí tuệ nhân tạo
Chương trình thạc sĩ
Trí tuệ nhân tạo

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu
Trí tuệ nhân tạo
và Khoa học dữ liệu
Môi trường thông minh & đa phương tiện
Môi trường thông minh
và đa phương tiện
Hệ thống thông minh & đa phương tiện
Hệ thống thông minh
và đa phương tiện
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Xử lý tiếng nói
Xử lý tiếng nói
Xử lý âm thanh
Xử lý âm thanh
Tìm kiếm thông tin & Khai thác văn bản
Tìm kiếm thông tin & Khai thác văn bản
Sinh trắc học
Sinh trắc học
Khoa học dữ liệu & Thị giác
Khoa học dữ liệu & Thị giác
Mật mã phi tập trung & Blockchain
Mật mã phi tập trung & Blockchain
Công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm
Dịch vụ thông minh
Dịch vụ thông minh

LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN TP.HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Điện thoại: (028) 3835 4266 (Ext: 4000)