ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khoá 31/2021 ngành Khoa học máy tính

05-12-2022 08:34

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021 Ngành Khoa học máy tính)

Các bạn học viên cao học khóa 31/2021 của ngành Khoa học máy tính đăng ký tín chỉ môn học bổ sung của học phần 5 như sau:

Thời gian học: từ ngày 12/12/2022 đến 15/01/2022 (5 tuần) và  01/02/2023 đến  12/03/2023 (5 tuần). Trong đó, 16/01/2023 đến 31/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán; từ 27/03/2023 đến 08/04/2023: thi kết thúc học phần.


Thời khóa biểu:

STT Mã môn Tên môn GV giảng dạy Ngày học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH093 Công nghệ chuỗi khối PGS.TS Nguyễn Đình Thúc thứ bảy (8g00) Vấn đáp Đổi tên môn học từ “Blockchain”, môn chung BS-MS
2 MTH098 Điện toán đám mây TS. Ngô Huy Biên thứ tư (18g00) Vấn đáp  


Link đăng ký môn học: https://forms.gle/4jAqu6cTF1Qhh7mg6

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/12/2022 đến 05/12/2022.

Lưu ý:
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.
  • Học viên ngành Hệ thống thông tin có thể đăng ký các môn này để tích lũy học phần tự chọn tự do.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh