ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khoá 31/2021 ngành Khoa học máy tính

05-12-2022 08:34

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021 Ngành Khoa học máy tính)

Các bạn học viên cao học khóa 31/2021 của ngành Khoa học máy tính đăng ký tín chỉ môn học bổ sung của học phần 5 như sau:

Thời gian học: từ ngày 12/12/2022 đến 15/01/2022 (5 tuần) và  01/02/2023 đến  12/03/2023 (5 tuần). Trong đó, 16/01/2023 đến 31/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán; từ 27/03/2023 đến 08/04/2023: thi kết thúc học phần.


Thời khóa biểu:

STT Mã môn Tên môn GV giảng dạy Ngày học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH093 Công nghệ chuỗi khối PGS.TS Nguyễn Đình Thúc thứ bảy (8g00) Vấn đáp Đổi tên môn học từ “Blockchain”, môn chung BS-MS
2 MTH098 Điện toán đám mây TS. Ngô Huy Biên thứ tư (18g00) Vấn đáp  


Link đăng ký môn học: https://forms.gle/4jAqu6cTF1Qhh7mg6

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/12/2022 đến 05/12/2022.

Lưu ý:
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.
  • Học viên ngành Hệ thống thông tin có thể đăng ký các môn này để tích lũy học phần tự chọn tự do.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan