ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

V/v nộp hồ sơ bảo vệ dành cho học viên cao học bảo vệ đợt cuối tháng 12/2022

01-12-2022 18:31

THÔNG BÁO

Các học viên cao học đã Seminar và được Bộ môn cho phép bảo vệ vui lòng nộp hồ sơ bảo vệ tại Văn phòng Khoa (phòng I. 53) vào ngày 5/12/2022 (sáng từ 8g30-11g30, chiều từ 14g00 đến 16g30).

Các bạn lưu ý: 

  • Nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ như mục 5 của thông báo tại link.
  • Xem kỹ quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ và tóm tắt luận văn thạc sĩ trong file đính kèm bên dưới (luận văn bắt buộc phải có trang thông tin tiếng việt và tiếng anh).

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-bao-ve-dot-thang-12-2022.pdf Document 153,53 KB

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh