ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

TKB các lớp Học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021

09-12-2022 09:57

THÔNG BÁO
TKB các lớp Học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021

Thời gian học: từ ngày 12/12/2022 đến 15/01/2022 (5 tuần) và 01/02/2023 đến 12/03/2023 (5 tuần). Trong đó, 16/01/2023 đến 31/01/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán; từ 27/03/2023 đến 08/04/2023: thi kết thúc học phần.

Thời khóa biểu:

STTMã MHTên môn họcSố HVGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng học
1MTH093Công nghệ chuỗi khối35PGS. TS. Nguyễn Đình ThúcKhoa học
máy tính
Thứ 7 (8g00)F110
2MTH098Điện toán đám mây28TS. Ngô Huy BiênThứ 4 (18g00)I91
Ngày 21/12/2022 học tại phòng I41

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan