ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2022

17-11-2022 08:47

THÔNG BÁO

Các bạn xem danh sách học viên đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 12/2022 tại file đính kèm.

Thời gian Seminar và thông tin tham dự sẽ được gửi qua email học viên của các bạn.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-bao-ve-dot-thang-12-2022.pdf Document 152 KB

Các tin liên quan