ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Liên hệ

Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH KHTN TP.HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Điện thoại: (028) 3835 4266 (Ext: 4000)

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh