ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi Seminar lần 2,3 luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Ngọc Thảo

02-12-2022 15:13

THÔNG BÁO

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tiếp tục tổ chức buổi Seminar lần 2, 3 cho luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Ngọc Thảo trước khi bảo vệ tại Hội Đồng Cấp Cơ Sở Đào Tạo. Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tham dự và đóng góp ý kiến cho đề tài.

  • Thời gian: 
    • Lần 2: 14g00 ngày 05/12/2022 (thứ hai)
    • Lần 3: 14g00 ngày 09/12/2022 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng I.81
  • Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số
  • Người trình bày: NCS. Lê Thị Ngọc Thảo
  • Cán bộ hướng dẫn: GS. TS Lê Hoài Bắc, PGS. TS Võ Đình Bảy

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh