ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo thu học phí đợt 4 năm thứ 2 ngành Hệ thống thông tin chương trình LKĐT giữa Trường ĐH KHTN và ĐH Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hoà Pháp

06-10-2022 08:55

THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP. HCM thông báo học viên cao học ngành Hệ thống thông tin, Khóa tuyển sinh năm 2020, Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tư nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp,  đóng học phí  đợt 4 năm 2 theo lịch như sau:
 • Thời gian đóng học phí: 17/10/2022 – 04/11/2022
 • Học phí: 31.000.000đ
 • Hình thức đóng học phí: học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:
  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính
  • Đóng trực tiếp tại Ngân hàng Agribank:
  • Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank: Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.
  • Đóng qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettel Money
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan