ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

TKB các lớp Học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021

22-09-2022 15:09

THÔNG BÁO

TKB các lớp Học phần 4 chương trình cao học khóa 31/2021

  • Thời gian học: từ ngày 12/09/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần)
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 28/11/2022 đến 11/12/2022.
STTMã MHTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng họcHình thức thiGhi chú
1MTH055Khai thác dữ liệu lớnGS.TS. Lê Hoài BắcKhoa học máy tínhThứ 6 (18g00)I42 Đồ ánmôn chung BS-MS
2MTH076Xử lý tiếng nóiPGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 4 (18g00)I41 Vấn đáp 
3MTH096Xử lý ảnh số và video số nâng caoPGS.TS. Lý Quốc NgọcThứ 7 (8g00)I24 Viết + Đồ ánmôn chung BS-MS
1MTH015Hệ thống thông tin di độngTS. Nguyễn Trần Minh ThưHệ thống thông tinThứ 4 (18g00)I24 Đồ án 
2MTH071Các mô hình phân tích dữ liệuPGS.TS. Hồ Bảo QuốcChủ nhật (8g30)onlineVấn đápmôn chung BS-MS
3MTH099Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nâng caoTS. Phạm Nguyễn CươngThứ 5 (18g00)
Bắt đầu 29/9/2022
I92 Vấn đáp môn chung BS-MS
4MTH089Khai thác ngữ liệu văn bản nâng caoTS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 2 (18g30) I92Đồ ánmôn chung BS-MS

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh