ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

[SĐH] V/v nộp luận văn tại thư viện và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với các HVCH đã bảo vệ đợt T9/2022

04-10-2022 10:06

THÔNG BÁO

Các bạn đã bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 9/2022 thực hiện việc nộp luận văn tại thư viện và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Để tránh đi lại nhiều lần, các bạn có thể thực hiện việc nộp luận văn và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cùng lúc theo quy trình sau: 

1. Chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ:

1.1. Nếu Hội đồng chấm luận văn không yêu cầu chỉnh sửa nội dung luận văn: HVCH thực hiện việc nộp luận văn cho Thư viện như hướng dẫn tại mục 2.

1.2 Nếu Hội đồng chấm luận văn có yêu cầu chỉnh sửa nội dung luận văn:
 • Sau buổi bảo vệ, HVCH có thời hạn tối đa 15 ngày để chỉnh sửa luận văn đồng thời ghi nhận các nội dung chỉnh sửa vào bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn (mẫu 7)
 • HVCH nộp bản in luận văn sau khi chỉnh sửa cùng bản thuyết minh (mẫu 7) cho CBHD và 2 phản biện kiểm tra và ký xác nhận thông qua.
 • HVCH thực hiện việc nộp luận văn cho Thư viện.
2. Nộp luận văn lưu tại Thư viện:

 • HVCH nộp 02 bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn cho phòng ĐT SĐH - phòng B08 (nếu có), đồng thời phòng ĐT SĐH sẽ cung cấp 1 bản quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn cho HVCH.
 • Trong thời hạn tối đa 7 ngày sau khi nhận quyết định thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ, HVCH phải nộp 01 quyển luận văn đóng bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng có trang quyết định thành lập Hội đồng; bản thuyết minh chỉnh sửa luận văn (đối với trường hợp đổi tên đề tài) sau trang phụ bìa và 1 CD lưu file luận văn cho Thư viện trường ĐH KHTN (lầu 9 nhà I). 
 • HVCH nộp lại biên nhận của Thư viện cho phòng ĐT Sau đại học.

3. Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ

 1. Các hồ sơ xét tốt nghiệp: 
 2. Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 8)
 3. Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 9)
 4. 02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn.
 5. 1 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế. Nam phải mặc áo sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài.
Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp: HVCH được xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đã được thẩm định văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.

Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng: Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 5. Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang website vào đầu tháng 5.

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, các bạn có thể liên hệ với giáo vụ qua email để được hỗ trợ.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2020-07-Mau-ho-so-dang-ky-bao-ve-luan-van-ThS.doc Document 123 KB

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh