ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Học bổng tiến sĩ trường SMU, Singapore

30-09-2022 10:36

THÔNG BÁO

Bp Giáo vụ chuyển đến các bạn thông báo học bổng tiến sĩ trường SMU, Singapore:

Các chủ đề: AI-powered data visualization, Explainable Artificial Intelligence (XAI), Visual analytics for critical applications, including blockchain data analysis, online learning and video analysis.


Chi tiết các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2023-student-recruitment-ads_en_.pdf Document 189,22 KB

Các tin liên quan