ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Quyết định giao đề tài cao học khoá năm 2020

21-09-2022 15:00

THÔNG BÁO
Các bạn học viên ngành Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính xem Quyết định giao đề tài cao học khoá năm 2020 tại link.

Lưu ý kiểm tra tên ở cả 2 đợt, nếu học viên không có tên nghĩa là mình chưa hoàn thành việc đóng học phí. Học viên cần hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định để được công nhận giao đề tài.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan