ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Chương trình thực tập quốc tế 2022 - National Institute of Informatics (NII), Nhật Bản

13-04-2022 02:32

THÔNG BÁO

Bp Giáo vụ chuyển các bạn thông báo từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình thực tập quốc tế 2022 tại National Institute of Informatics (NII), Nhật Bản như sau:
 
1. Đối tượng: Học viên đang theo học bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ
2. Thời gian: 60-180 ngày, bắt đầu từ tháng 03/2023
4. Hỗ trợ từ chương trình: Chi phí lưu trú 5,700 JPY/ngày và bảo hiểm y tế
6. Hồ sơ:
- Application form (theo mẫu đính kèm)
- CV
- Bảng điểm
- Giấy chứng nhận đang là học viên tại Trường ĐH KHTN
- Thư giới thiệu từ Khoa/GVHD
7. Quy trình nộp hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng (bản sao) đến P. QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 15/05/2022.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Application_Form-2022_1st_Callx.xlsx Document 60,92 KB

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh