ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Khảo sát về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 30/2020

10-03-2022 11:18

THÔNG BÁO

Nhằm chuẩn bị cho đợt đăng ký thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ sắp tới. Khoa Công nghệ Thông tin đề nghị các bạn học viên cao học khóa 30/2020 đang học tập tại Khoa tham gia khảo sát về việc đăng ký đề tài luận văn theo biểu mẫu: https://bit.ly/ksdkdetaiK30

Thời gian thực hiện trước 9g00 ngày 14/03/2022.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh