ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo về việc cấp email cho Học viên cao học khóa tuyển 2021

07-03-2022 18:13

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khóa tuyển năm 2021 đã được Trường cấp email có dạng MSHV@student.hcmus.edu.vnCác bạn xem cách kích hoạt tài khoản email tại link. 

LƯU Ý:
  • Từ ngày 8/3/2022, học viên bắt buộc sử dụng email mà Trường đã cung cấp, không sử dụng email cá nhân khi liên hệ. 
  • Học viên có thể sử dụng công cụ hỗ trợ học vụ online (xin bảng điểm, giấy xác nhận học viên,...) trên website của phòng ĐT Sau Đại học bằng cách đăng nhập vào tài khoản website SĐH tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/hoc-vu-ho-tro/
  • Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ: 
    • Phòng Đào Tạo Sau Đại học: Phòng B08, email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn
    • Giáo vụ Sau Đại học, Khoa Công nghệ Thông tin: Phòng I53 (tòa nhà I, lầu 5), email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan