ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2022

24-03-2022 04:22

THÔNG BÁO

Các bạn học viên đã đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 04/2022 xem danh sách tại file đính kèm.

Thời gian Seminar và thông tin tham dự sẽ được gửi qua email của các bạn.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-dang-ky-bao-ve-dot-thang-4-2022.pdf Document 104,23 KB

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh