ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 (cập nhật ngày 14/3/2022)

14-03-2022 11:07

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 (cập nhật ngày 14/3/2022)

NgànhLịch học
Môn Cơ bảnMôn cơ sở
Khoa học máy tínhToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 9g00 Chủ nhật, ngày 20/3/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 9g00 - 12g00, phòng: E403
Trí tuệ nhân tạoToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 9g00 Chủ nhật, ngày 20/3/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 9g00 - 12g00, phòng: E403
Hệ thống thông tinToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết), gồm 2 phần
- 
Phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (10t):
Chủ nhật, 9g00 - 12g00, phòng: E403
 (chỉ học 2 ngày 20/3/2022 và 27/3/2022)
- 
Phần Cơ sở dữ liệu (20t):
Thứ Năm: 18g00 - 21g00, phòng: F303
(học từ 17/3/2022)


---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan