ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 (cập nhật ngày 14/3/2022)

14-03-2022 11:07

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 (cập nhật ngày 14/3/2022)

NgànhLịch học
Môn Cơ bảnMôn cơ sở
Khoa học máy tínhToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 9g00 Chủ nhật, ngày 20/3/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 9g00 - 12g00, phòng: E403
Trí tuệ nhân tạoToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 9g00 Chủ nhật, ngày 20/3/2022
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
Chủ nhật: 9g00 - 12g00, phòng: E403
Hệ thống thông tinToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 19/3/2022
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Sáng thứ Bảy: 8g00 - 11g00, phòng: Hội trường I
Chiều thứ Bảy: 13g30 - 16g30, phòng: Hội trường I
Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết), gồm 2 phần
- 
Phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (10t):
Chủ nhật, 9g00 - 12g00, phòng: E403
 (chỉ học 2 ngày 20/3/2022 và 27/3/2022)
- 
Phần Cơ sở dữ liệu (20t):
Thứ Năm: 18g00 - 21g00, phòng: F303
(học từ 17/3/2022)


---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh