ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Hình thức học tập đối với các lớp cao học khóa 31/2021 từ 14/02/2022

14-02-2022 11:51

THÔNG BÁO

Bp Giáo vụ thông báo đến các bạn học viên về việc học tập sau Tết đối với các lớp cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa 31/2020 như sau:
  • Hình thức học: trực tuyến qua kênh Zoom đến khi kết thúc Học phần 1.
  • Thời gian học: 14/02/2022 đến 09/04/2022 (8 tuần); thi kết thúc học phần: 18/04/2022 đến 29/04/2022.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan