ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Quy định công trình khoa học đối với NCS từ khóa năm 2018 (cập nhật)

20-01-2022 04:23

 THÔNG BÁO

Các bạn nghiên cứu sinh từ Khóa 2018 xem Quy định công trình khoa học đối với NCS từ khóa năm 2018 (cập nhật) tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Quy-dinh-cong-trinh-khoa-hoc-doi-voi-NCS-tu-khoa-2018-cap-nhat.pdf Document 624,56 KB

Các tin liên quan